maj 20 2015

Dlaczego warto korzystać z usług doradcy zawodowego

Kategoria: Innemilla @ 14:26
Jaką pomoc może nam zaoferować doradca zawodowy?
Doradztwo zawodowe jest rozumiane nie jako jednorazowa doraźna pomoc, ale proces, podczas którego fachowiec wspiera jednostkę ludzką w znalezieniu idealnego rozwiązania problemu i znalezieniu odpowiedniej drogi rozwoju kariery. W trakcie jednej wizyty doradca nie jest wstanie sprawić, abyśmy odkryli, czym tak naprawdę chcemy się zawodowo zajmować, zdefiniować szczegółowo nasze kwalifikacje, ewentualnie zlokalizować obszary do rozwoju, dopasować je do adekwatnych stanowisk, zasugerować gdzie taką pracę szukać, jak aplikować czy jak się przygotować się na rozmowę. Te wszystkie działania wymagają czasu i doświadczonego podejścia. Do głównych funkcji doradcy należy udzielanie informacji indywidualnych i grupowych o zawodach (stanowiskach pracy), placówkach nauczania oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy,przekazywanie wiedzy i informacji o zawodach, możliwościach zdobycia umiejętności zawodowych, sytuacji na rynku pracy, w formie cykli kursów, spotkań i indywidualnych konsultacji,prowadzenie odpowiedniej dokumentacji osób zgłaszających się po poradę,udzielanie indywidualnych porad zawodowych na podstawie przeprowadzonych badań specjalistycznych: psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich zwłaszcza osobom niezdecydowanym w wyborze zawodu, posiadającym ograniczenia w wyborze zawodu oraz pragnącym zmienić stanowisko.Doradca może także pomóc w podjęciu decyzji w sytuacji, gdy zastanawiamy się nad zakończeniem kariery zawodowej i wycofaniem się z rynku pracy.

Jaką pomoc może nam zaoferować doradca zawodowy?Doradztwo zawodowe jest rozumiane nie jako jednorazowa doraźna pomoc, ale proces, podczas którego fachowiec wspiera jednostkę ludzką w znalezieniu idealnego rozwiązania problemu i znalezieniu odpowiedniej drogi rozwoju kariery. W trakcie jednej wizyty doradca nie jest wstanie sprawić, abyśmy odkryli, czym tak naprawdę chcemy się zawodowo zajmować, zdefiniować szczegółowo nasze kwalifikacje, ewentualnie zlokalizować obszary do rozwoju, dopasować je do adekwatnych stanowisk, zasugerować gdzie taką pracę szukać, jak aplikować czy jak się przygotować się na rozmowę. Te wszystkie działania wymagają czasu i doświadczonego podejścia. Do głównych funkcji doradcy należy udzielanie informacji indywidualnych i grupowych o zawodach (stanowiskach pracy), placówkach nauczania oraz o aktualnej sytuacji na rynku pracy,przekazywanie wiedzy i informacji o zawodach, możliwościach zdobycia umiejętności zawodowych, sytuacji na rynku pracy, w formie cykli kursów, spotkań i indywidualnych konsultacji,prowadzenie odpowiedniej dokumentacji osób zgłaszających się po poradę,udzielanie indywidualnych porad zawodowych na podstawie przeprowadzonych badań specjalistycznych: psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich zwłaszcza osobom niezdecydowanym w wyborze zawodu, posiadającym ograniczenia w wyborze zawodu oraz pragnącym zmienić stanowisko.Doradca może także pomóc w podjęciu decyzji w sytuacji, gdy zastanawiamy się nad zakończeniem kariery zawodowej i wycofaniem się z rynku pracy.

Tagi:


maj 20 2015

Dlaczego warto uczęszczać na doradztwo zawodowe

Kategoria: Innemilla @ 14:26

Poradnictwo grupowe pozwala wzmocnić lub rozwinąć zasoby psychospołeczne, którymi dysponuje dana jednostka, a które są istotne w odkrywaniu rozwiązania problemu i eksperymentowania bieżących rozwiązań pod wpływem poczucia przynależności do zespołu. Przeżywanie doświadczeń i sytuacji kształcących dostarcza w trakcie zbiorowego poradnictwa zawodowego stosowanie metod, dzięki którym jednostka poszerza swoją wiedzę, rozwija własne pomysły i idee. Istota ludzka jest aktywnym podmiotem zdobywającym informacji drogą własnych umiejętności i poszukiwań, a rolą doradcy zawodowego jest ją w tym wspierać. Uczestnicy generalnego procesu doradczego mogą „wyrażać siebie”, nie obawiając się oceny ze strony doradcy zawodowego, mogą popełniać błędy nie będąc „osądzanymi”, są aktywnie zaangażowani w przebieg. Forma generalnego doradzania, stosowane procedury i techniki pracy umożliwiają klientom uzupełnianie deficytów w obszarze organizowania kariery zawodowej.  Dzięki doradztwu zawodowemu każdy otrzymać może mnóstwo pożądanych porad dotyczących naboru oraz własnej ścieżki zawodowej. Specjaliści tym się zajmujący na podstawie umiejętności i doświadczeń doradzają jaką wybrać posadę na które kandydatury szczególnie zwrócić uwagę. Pomagają również w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Z ich pomocą łatwiej będzie Ci dobrać ofertę do swoich preferencji oraz kompetencji. Usługi poradnictwa zawodowego powinny być ukierunkowane na realizację trzech podstawowych funkcji: profilaktycznej-  która polega na otoczeniu społeczeństwa właściwym wsparciem w celu zapobiegania negatywnym skutkom komplikacji zawodowych oraz zagrożeń płynących z niemożliwości radzenia sobie w warunkach otaczającego świata, edukacyjnej- pomoc doradcza w tym zakresie ma na celu informowanie, wyjaśnianie oraz zaopatrywanie ludzi w nowe kwalifikacje dotyczące rozszerzania wiedzy petentów na ich własny temat oraz terapeutycznej – która łączy w sobie częściowo powyższe działania  ma ułatwić radzenie sobie z już rzeczywistymi problemami, trudnościami poprzez uświadomienie ewentualnych przyczyn  pojawienia się danego problemu. Więcej informacji na doradztwo zawodowe Białystok.

Tagi: ,


maj 20 2015

Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach

Kategoria: Innemilla @ 14:26

Kursy Przedsiębiorstwa Antidotum są szansą na otrzymanie nowych umiejętności oraz na uzyskanie nowych umiejętności.Powodują, iż jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku pracy,szansa na awans zawodowy,uczestnictwo w szkoleniach daje możliwość otrzymania wartości umiejętności i skorzystania z wypracowanych już doświadczeń,umożliwiają podniesienie jakości wykonywanej działalności oraz utrzymanie profesjonalnego stopnia realizowanego zadania,wzbogaca zasób umiejętności dając możliwość podejmowania coraz trudniejszych wyzwań. Zrzeszenie obejmuje wsparcie interesu wsparcie edukacyjne oraz psychologiczne. Nasza kadra szkoląca to zasoby ludzkie starannie wykształcone, z dużą praktyką zawodową, często pełniące stanowiska kierownicze i dyrektorskie w placówkach państwowych oraz specjalistycznych placówkach i urzędach.Warto wiedzieć jednak, że kursy szczególnie te, uczestnictwo w których zostało udokumentowane dokumentem lub innego rodzaju formalnym dokumentem, są bardzo cenne i przełożony zarówno aktualny jak i również przyszły, na pewno doceni ingerencję i chęć samokształcenia swojego pracownika.Kursy pracowników to nie tylko nastawienie się na odbiór z jednej strony. To również współegzystowanie z grupą, wymiana doświadczeń, jak również dzielenie się własnymi spostrzeżeniami na podstawie określonych sytuacji w życiu. Takie spotkania pozwalają zaistnieć w specjalności a niekiedy nawet zdobyć nowe kontakty oraz namiary na zasobów ludzkich z którymi współdziałanie w przyszłości może stać się pożądana.

Tagi: ,


maj 20 2015

Dlaczego warto posiadać wiedzę z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Kategoria: Innemilla @ 14:26
Firma potrzebują siły roboczej o najwyższym potencjale i uzasadnienia do działania. Kierowanie zasobami ludzkimi jest zatem zarówno kierowaniem kapitałem ludzkim jako zasługą(twardy HR), jak i ludźmi jako współpracownikiem(miękki HR).Pozyskując informację z zakresu dysponowanie zasobami ludzkimi nabywa się kompetencji w zakresie:doboru pracowników   projektowania szkoleń siły roboczej ocenienia siły roboczej dysponowania efektami posady,ulepszania systemu wypłaty,systemów informatycznych obsługujących Zarządzanie Zasobami Ludzkimi,stosowania prawa pracy.W twardym HR profesjonalnie będą się czuły osoby,które lubią etat zgodną z standardami czy procedurami, związaną z opracowywaniem tego samego materiału, wymagającą pracowitości dbałości o elementy i powtarzalności. Obecnie kandydaci myślący o posadzie w miękkim HR powinni dysponować wiedzę z wielu różnych dziedziny dysponowania zasobami ludzkimi np. przyjęcia wyłaniania i rozwoju talentów, tworzenia stosunku motywowania.Rozporządzanie zasobami ludzkimi zależy od wielu składników związanych z ich wnętrzem, a także z coraz szybciej zmieniającym się grupą.Elementy wewnętrzne odnoszą się do stanu i jakości zasobów organizacji.Zarządzanie zasobami ludzkimi posiada swój własny wymiar instytucjonalny, funkcjonalny oraz instrumentalny. W obszarze instytucjonalnym, wskazuje się na podmioty, które są kompetentne do podejmowania decyzji personalnych oraz wzajemnych relacjach pomiędzy nimi. W aspekcie funkcjonalnym, chodzi o wyodrębnienie cyklu czynności lub pozycji potrzebnych do wykonania celów w zakresie zasobów ludzkich. Ostatni wymiar, obejmuje narzędzia i techniki używane do spełniania wartości zarządzania zasobami ludzkimi. Natomiast najważniejsze to odpowiedzieć sobie, jakie mam predyspozycje i co sprawia mi największą przyjemność. Tylko wykonując zlecenia dające satysfakcję, będzie się w pracy miało wrażenie spełnienia.

Tagi:


sty 26 2015

Dlaczego warto uczęszczać na szkolenia

Kategoria: Innemilla @ 14:52

Kursy są bardzo ważnym komponentem w efektywnym funkcjonowaniu spółki ponieważ inwestuje się w siłę roboczą którzy w dużej skali, przyczyniają się do sytuacji spółki,  na rynku. Ze względu na to nawet najlepsi pracownicy potrzebują dodawania, i ciągłego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności, aby umieli wykorzystywać je w spółce przy zmieniającej się sytuacji na rynku. Obywatele którzy uczęszczają na  szkolenia czy targi związane z ewolucją (zarówno osobistym, jak i biznesowym czy inwestycjami)są to ludzie ,którzy chcą osiągnąć w życiu coś więcej. Pragną zwiększać swoje umiejętności, robić coś ciekawszego i skuteczniejszego niż dotychczas. Warsztaty to sposób na rozszerzenie kwalifikacji i dopełnienie wiedzy i kompetencji jednostki, która dzięki temu podnosi jakość życia prywatnego i zawodowego u siebie, jak i u osób ją otaczających.Udział w kursie, jest więc dla siły roboczej bodźcem motywującym, do pracy pozwalającym na poczucie bezpieczeństwa w spółce co przekłada się na jego ambicję. Warto wyodrębnić że pracownicy którzy odbyli kursy czują się bardziej docenieni przez pracodawcę i ważni w organizowaniu ważności korporacji na rynku.

Tagi: , ,


sty 26 2015

Dlaczego warto uczęszczać na szkolenia

Kategoria: Innemilla @ 14:52

Kursy są bardzo ważnym elementem w skutecznym funkcjonowaniu korporacji ponieważ inwestuje się w zasoby ludzkie, którzy w dużej mierze, wnoszą udział do sytuacji zrzeszenia,  na rynku. Ze względu na to nawet najlepsi siła robocza potrzebują dodawania, i nieustającego uaktualniania swojej wiedzy i kwalifikacji aby umieli wykorzystywać je w przedsiębiorstwie przy zmieniającej się okoliczności na rynku. Zasoby ludzkie którzy uczęszczają na warsztaty, czy targi związane z ewolucją (zarówno osobistym, jak i biznesowym czy inwestycjami)są to ludzie ,którzy chcą osiągnąć w życiu coś więcej. Pragną pogłębiać swoje  wiedzę robić coś ciekawszego i skuteczniejszego niż dotychczas. Warsztaty to sposób na doskonalenie umiejętności, i wzbogacenie wiedzy i kwalifikacji jednostki, która dzięki temu podnosi stan życia prywatnego a także zawodowego u siebie, jak i u osób ją otaczających. Angażowanie się w warsztacie jest więc dla siły roboczej bodźcem zachęcającym do pracy pozwalającym na poczucie bezpieczeństwa w firmie co przekłada się na jego zaangażowanie. Warto podkreślić, że pracownicy którzy ukończyli szkolenie czują się bardziej docenieni przez pracodawcę i ważni w organizowaniu ważności korporacji na rynku.

Tagi: ,


sty 26 2015

Chcesz bezpiecznie pracować?

Kategoria: Innebroomdeane @ 14:51

szkolenia BHP jest to spółka, jaka wkutek swojej kolosalnej umiejętności oraz wyszkolonemu personelowi da radę dać możliwość wnikliwe zapoznanie się z informacjami koniecznymi do pełnej informacji na temat norm bezpieczeństwa i higieny pracy aspirantom szkolenia. Spółka szkolenia BHP umieszczona jest w okolicy powiatu lubelskiego, a wnikliwiej w aglomeracji Lublin. szkolenia BHP konieczne są na ogół (jednakże nie tylko) pokaźnym firmom. szkolenia BHP uzupełniają wiedzę, jakie dadzą radę zapobiegać niepożądanym wypadkom w robocie, w następstwie jakich wytwarzają się mnogie okaleczenia lub co gorsza zejście pracowników bądź ludzi będących w miejscach niebezpiecznych. Choć życie ludzi nie zna swojej ceny szkolenia bhp puławy jest to spółka, która w skutek swojej wielości propozycji ofiaruje konsumentom różne koszty . Ceny takiego kursu potrafią być pomniejszone kiedy do tego przedsięwzięcia chodzi zarazem poukładana grupa ludzi obejmująca co najmniej 20 uczestników. Jest to norma hurtowego pozyskiwania towaru (w tym przypadku szkolenia), w następstwie której cena jednego towaru maleje razem natężającą się liczebnością zakupywanych dóbr. Aby pozyskać wiedzę w temacie szkolenia BHP starczy wpisać do internetu współgrające hasła, dzięki czemu zdołamy zaznajomić się z danymi firmy.

Tagi: , , , ,


lut 20 2013

Aktualnie dobre wykształcenie to gwarancja sukcesu

Kategoria: Bez kategoriipacjent @ 11:43

Trudno przecenić wagę znajomości i nowych umiejętności, jakie podczas naszego życia możemy zyskać, tak aby później potrafić je zastosować na przykład w pracy. Uczymy się nie tylko w szkole, dziś nauka trwa przez całe życie. Współcześnie coraz nagminniej inwestuje się w człowieka i jego edukacja, prawidłowo zauważając, że jest to kapitał, w który warto inwestować i ta inwestycja zwraca się z nawiązką. Czego uczymy się najczęściej? Z pewnością języków i trzeba wzmiankować, że jest to wiedza dzisiaj w najwyższym stopniu chciana. Świat dzięki rozwojowi technologii staje się „coraz mniejszy” i obecnie ludzie z różnorodnych krajów kontaktują się na potęgę – do tego trzeba oczywiście znać obcy język. Ale nie tylko o języki tu chodzi – istnieje wiele szkół oraz kursów których zadaniem jest nauczyć ludzi coraz to nowych zdolności z najróżniejszych dziedzin. Warto zainwestować we własną wiedzę i skorzystać z tego typu usług – a tych jest wiele i można by tu podać najróżniejsze przykłady – jak kursy internetowe. Pamiętajmy, że to tylko nauka pozwala nam wciąż się rozwijać i to wiedza uzyskiwana w jej trakcie jest prawdziwym skarbem – a jednocześnie narzędziem, które zapewni nam przykładowo praktykowanie trudnego zawodu.
Warto się szkolić i kształcić. Każdy z nas wie, jak znaczące jest, by nadal się doszkalać. Nie można stać w miejscu, bo w takim przypadku tak w gruncie rzeczy człowiek się cofa. Mamy takie czasy, w których powinno się wciąż się dowiadywać rzeczy nowych, a nabyte kwalifikacje mogą nie wystarczać. Nieustanny rozwój jest równocześnie przyjemny i uciążliwy. Każdy poszukuje kursów i szkoleń na własny sposób. Coraz nagminniej korzystamy z pomocy Internetu, by odszukać kurs językowy, czy księgarnię, gdzie znajduje się interesująca nas książka. Wpisujemy wtedy fraza do Internetu, może to być dla przykładu kursy językowe łódź i przeglądamy wyniki jakie przygotowała dla nas przeglądarka. To chyba najczęstszy w obecnych czasach rodzaj uzyskiwania informacji. Innym jest bardziej tradycyjne pozyskiwanie wiadomości od znajomych, czy przyjaciół. W ten sposób pozyskujemy wiele informacji, które trzeba potem odpowiednio zweryfikować. Jednak uzyskiwanie różnych ceryfikatów i kwalifikacji z pewnością się opłaca, z tym, że czasem czasu brakuje.

Tagi: , , , ,


lut 15 2013

Pożytek z kursów e-learningowych

Kategoria: Bez kategoriipacjent @ 16:24

Siła Internetu znajduje się niewątpliwie w jego dostępności. Ważne jest także to, że możemy w nim znaleźć informacje na każdy interesujący nas temat. A dzięki szeroko rozumianej nauce internetowej możemy się dodatkowo dokształcać przy pomocy Internetu. Wirtualny świat ma nadzwyczaj szeroką ofertę szkoleń, kursów, a także i studiów. I chociaż niekiedy jesteśmy pełni obaw przed wykorzystaniem takiej postaci nauki to mimo to system szkół online jest przyszłością. I być może za jakiś czas swoje kwalifikacje będziemy zwiększać tylko w ten sposób, ponieważ przynosi on bardzo pozytywne efekty. A co ważniejsze powodzenie takich kursów opiera się w dużej mierze na naszym komforcie oraz wygodzie. Stanowczo preferujemy usiąść w domu przed Internetem, niż podróżować na drugi koniec miasta, aby wziąć udział w kursie. Internet jak żadne inne medium najlepiej zaspokaja nasze potrzeby. I chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że poświęcamy mu zbyt wiele swojego wolnego czasu, to trudno jest się temu oprzeć. Tym bardziej, że ten wirtualny świat coraz bardziej zaczyna przypominać nasz realny świat, w którym żyjemy. I podobnie jak w realnym świecie powinniśmy uważać na to, co w nim robimy, ponieważ każdy nasz ruch pozostawia po sobie szlak.Nie zdradzę żadnego sekretu gdy stwierdzę, że szkolenia przy pomocy Internetu przedstawiają zupełnie nowe sposobności dla znacznej grupy osób, ale także dla organizacji, firm i pozostałych podmiotów. Ci pierwsi mają szansę na odbycie szkoleń z niemalże każdego tematu, bez względu na miejsce zamieszkania, co jest poważnym ograniczeniem przy okazji szkoleń stacjonarnych. Ci drudzy natomiast ponoszą mniej kosztów, bowiem zwykłe prowadzenie szkoleń – szczególnie w dużej firmie, gdy tych kursów jest bardzo wiele, i są one zróżnicowane – ciągną za sobą poważne wydatki. Nic dziwnego więc, że szkolenia e-learningowe są coraz chętniej stosowanym narzędziem do rozwoju czy to osobistego, czy to służbowego. Od ładnych kilku lat branża ta rozwija się, i choć jeszcze nie uzyskała pełnych możliwości, to już posiada poziom który gwarantuje satysfakcję po wyborze tej formy nauki. Natomiast powinno się już dziś inwestować w te rozwiązania, zacieśniać współpracę z liderami branży, bowiem rynek ten będzie się rozwijał coraz prężniej i dzisiaj nawiązane porządne kontakty biznesowe mogą owocować na różne sposoby za kilka lat.Szkolenia przez sieć są coraz bardziej uznawane zarówno przez pracodawców, jak i kandydatów na pracowników. Ci pierwsi zdobywają poniekąd tanie narzędzie do kształcenia kadr, a potencjalny wybór tematów które można poruszać na szkoleniach jest niezwykle obszerny, co tylko zachęca do inwestowania w ów system. Ci drudzy z kolei dostają szansę na zwiększenie swojej konkurencyjności poprzez zdobycie nowych umiejętności a także wzbogacenie swojego curriculum vitae. Trzeba jednak postawić jedno fundamentalne pytanie, które w podobnym stopniu będzie interesować obie te grupy: na ile typy szkoleń e-learningowych są efektywne? Czy całość sfinalizuje się po prostu wpisem w dokumentach, czy rzeczywiście nauczymy się użytecznych umiejętności? Cóż, trzeba powiedzieć jasno: wszystko zależeć będzie od naszego poziomu motywacji, czyli de facto od naszego nastawienia. Dostaniemy materiały, które trzeba będzie zapamiętać przetwarzając je samemu. Jeśli podejdziemy do tego “po łebkach” to niewiele nam zostanie na przyszłość. Z kolei jeżeli podejdziemy do kursu pilnie to nauczymy się z pewnością wiele.

Tagi: , , , ,


cze 28 2012

Instytut Edukacji i Kształcenia Praktycznego – kursy zawodowe

Kategoria: Wiadomościedukacjazawodowa @ 15:18

Wychodzimy naprzeciw osobom, które z różnych względów nie zdobyły zawodu. U nas istnieje możliwość zaliczenia materiału, U nas zdobędziesz nowy, ciekawy zawód, poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności oraz zakres wykonywanych usług. Zajmujemy się propagowaniem wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu wielu dziedzin. Dlatego organizujemy kursy, szkolenia, seminaria dla KAŻDEGO. Instytut na zamówienie zakładu pracy, instytucji czy osób zainteresowanych może zorganizować każde szkolenie zawarte w ofercie, Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświaty pozaszkolnej.To nie tylko fachowcy z przedmiotów, jakie nauczają, ale również wyrozumiali edukatorzy, którzy potrafią motywować do nauki. Kursy z zakresu weterynaria, psychologia zwierząt, fizjoterapia, terapia zajęciowa, pedagogika, psychologia, turystyka, rachunkowość, zoopsychologia, tresura zwierzątco ułatwi wam znalezienie pracy, zmiane obecnej pracy, otrzymanie dotacji z przeróżnych instytucji.Nasi wykładowcy to doskonała kadra, która łącząc pasje z doświadczeniem odnosi sukcesy w nauczaniu. Bez względu na to kim jesteś naszym celem jest umożliwienie Ci zdobycia nowych lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji. z którym zapoznaliście się już w szkole, której nie ukończyliście. Obniży to koszty i skróci w znacznym stopniu czas w zbobyciu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, Instytut Edukacji i Kształcenia Praktycznegojak i przygotować szkolenie specjalistyczne lub każde inne, na które zgłosi zapotrzebowanie zamawiający.

Tagi: , , , ,


cze 28 2012

oferta edukacyjna

Kategoria: Inneinternet @ 14:53

uczelnie

Rynek pracy stawia nam szerokie wymagania dotyczące kwalifikacji i umiejętności z zakresu obsługi urządzeń oraz znajomości języków obcych. Kształcenie pobierane na uczelniach wyższych umożliwia zdobycie kwalifikacji, ale czy wiedzy praktycznej? W pewnym zakresie tak, jednak zdobyte umiejętności na praktykach nie są wystarczające.

Wśród najbardziej pożądanych kierunków na rynku pracy są techniczne, ekonomiczne oraz medyczne. Absolwenci kończący kierunki artystyczne oraz związane ze sportem i rehabilitacją, najczęściej zasilają szeregi bezrobotnych.

Niezbędna jest nauka języków obcych, język angielski jest absolutną podstawą czy zdobycie prawa jazdy w celu zwiększenia swojej mobilności.

Firmy i instytucje działające na polskim rynku oferują różnorakie tematy szkoleń, począwszy od specjalistycznych po językowe. Dokształcanie się i zdobywanie kolejnych certyfikatów, może nam zagwarantować znalezienie pracy, awans w obecnej pracy lub zmianę stanowiska za większe pieniądze.

W Internecie znajdziemy portal edukacyjny Edumix.pl, który ułatwi nam poszukiwania ofert szkoleń. Strona zawiera wyszukiwarkę z podziałem na województwa, z bazą danych szkoleń/kursów, szkół, uczelni, firm/instytucji i ośrodków szkoleniowych. I tak na przykład w województwie mazowieckim znajdziemy ofertę szkoleń umiejętności osobistych, z zakresu  profesjonalnych negocjacji.

Zdobyte certyfikaty i dyplomy dadzą nam satysfakcję na lata i z pewnością przydadzą się na polu poszukiwania pracy. Szkolenia są także rozwiązaniem dla ludzi bezrobotnych po 40, którzy w wyniku zmian w gospodarce stracili dotychczasową pracę i muszą się przekwalifikować.

Tagi: , , , ,