paź 29 2012

Unia europejska daje pieniądze

Kategoria: Finanse i Ekonomiastylem @ 11:23

W ostatnich latach parę krajów rozwijających, przy pomocy grupy darczyńców, rozpoczęły poważnie rozpatrywać małej emisji strategię rozwoju(LEDS – Low Emissions Development Strategies). Projekt zapewnia przechodzenie do gospodarki nisko emisyjnej jako wydajny mechanizm przeciwdziałaniom zmianom klimatycznym. System Globalne Partnerstwo pozostał wprowadzany na początku 2011 roku i w jego struktury wchodzi 30 instytucji rządowych i internacjonalnych. Głównie warsztaty pozostały zrealizowane w mieście Chesham w Wielkiej Brytanii, swoje seminaria prowadzili przedstawiciele rządów, dawcy oraz przedstawiciele instytucji naukowych.
dofinansowania dla firm podkarpackieWarsztaty koncentrują się na trzech zwierzchnich tematach

Strategia progresu dla LEDS, w tym wydajne administrowanie projektem LEDS jak również integracja z innymi państwami i z ich zamiarami w ramach struktur LEDS.
Ocena i narzędzia
Realizacja finansowa LEDS

dofinansowania dla firm podkarpackie Istotne sprawy umieszczone w panelu dyskusyjnym LEDS pozostały zadedykowane: scenariusz rozwoju Chile i RPA, wiedzenie i międzyministerialną kooperację w LEDS w Kenii, świeża inicjatywa Banku Światowego w celu opracowania otwartej bazy danych i przyrządów dla programu LEDS.

dofinansowania dla firm podkarpackieNa samym końcu warsztatów uczestnicy brali udział wspólnej burzy mózgów na temat jak dokonać dofinansowania dla firm podkarpackie. Na przykład, zostało zrealizowane okazałe porozumienie w kwestii, że inicjatywy regionalne są godne podkreślenia, sektorowe narzędzia i dialogi potrafiły ułatwiać ich planowanie. Plan rozwoju eksportu może umożliwić identyfikacji źródeł opłacania i ich synchronizacji.
Następujących miesiącach lista działań nad pracami badawczymi zostanie wykorzystana do dokładniejszego wyszczególnienia wizji partnerstwa, a zasięg prac i zespołów pozostanie zwiększony a ich celem będzie wielka wydajność działań.

dofinansowania dla firm podkarpackie Parę projektów jest w realizacji min. inicjatywa wychodząca od kluczowych gospodarek polegająca na pomiarze i śledzeniu jak również skuteczności, a szczególności koncertowanie się wyraźniej na wspieraniu krajów rozwijających w odnawialnych źródeł energii.

Tagi: , , ,