gru 05 2012

Chwila nieuwagi i płacisz w ciągu pożyczka hipoteczny więcej

Kategoria: Finanse i Ekonomiakatrzeocyk @ 00:42

Przez Wielką Brytanię przetacza się największa w historii – gdy piszą o niej tamtejsze publikatory – fala wniosków o odszkodowania wewnątrz sprzedawane klientom banków na siłę ubezpieczenia. Sprawa nie nabrałaby bezpiecznie rumieńców, jeśli nie dotyczyła zawżdy hałaśliwie dyskutowanych kredytów hipotecznych.
Continue reading “Chwila nieuwagi i płacisz w ciągu pożyczka hipoteczny więcej”

Tagi: , , , ,


sie 07 2012

Jakim sposobem zarządzać wydatkami osobistymi

Kategoria: Finanse i Ekonomiakatrzeocyk @ 23:22

Coraz więcej banków komercyjnych wprowadza do swojej oferty zaawansowany program do planowania swoimi wydatkami.
Continue reading “Jakim sposobem zarządzać wydatkami osobistymi”

Tagi: , , , ,


cze 28 2012

Emerytury i renty

Kategoria: Finanse i Ekonomiaklaudia1813 @ 14:04

Emerytury i renty Emerytury w Polsce dzielą się na trzy filary. Pierwsze dwa filary systemu emerytalnego są obowiązkowe. Musimy do nich odprowadzać składki od momentu podjęcia pracy zarobkowej. Składki są oszczędzane na osobistych kontach emerytalnych i wpływają na wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego. Im więcej pieniędzy zaoszczędzimy, tym nasza emerytura będzie wyższa. I filar związany jest z działaniem ZUSu, które nasze składki przeznacza na wypłaty bieżących rent i emerytur. Składki w pierwszym filarze nie są inwestowane, czyli ich wartość nie wzrasta. II filar podobnie jak pierwszy jest obowiązkowy. Różnicą między nimi jest to, że w II filarze nasze oszczędności są pomnażane. Z tego też powodu tak ważne jest by samemu wybrać odpowiedni fundusz emerytalny, który najlepiej będzie inwestował nasze pieiniądze. III filar emerytalny opiera się w głównej mierze na funkcjonowaniu IKE i PPE. Jest to jedyny dobrowolny filar emerytalny, który bardzo dobrze zwiększa przyszłe świadczenia emerytalne. Renta gwarantuje świadczenia pieniężne w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanych z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela rodziny). W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę z tytułu niezdolności do pracy, która zastępuje im utracone wynagrodzenie lub dochód, a w przypadku śmierci ubezpieczonego żywiciela rodziny, członkom jego rodziny wypłacana jest renta rodzinna. Składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 6 % podstawy wymiaru składki, przy czym 4,5% pochodzi ze środków pracodawcy, a 1,5% ze środków pracownika.

Tagi: , , , ,


cze 28 2012

Wszystko o emeryturach

Kategoria: Finanse i Ekonomiaklaudia1813 @ 14:04

Uczestnictwo w III filarze systemu emerytalnego jest nieobowiązkowe. Nie należy jednak go lekceważyć. Należy pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu swojej przyszłości. Emerytury, które będą wypłacane w ramach obowiązkowych filarów (zreformowany ZUS plus otwarty fundusz emerytalny) mają nam zapewnić pieniądze na przeżycie. Emerytura taka ma wynieść zaledwie połowę otrzymywanego wcześniej wynagrodzenia – dlatego warto pomyśleć o uczestnictwie w trzecim filarze. Dodatkowe ubezpieczenie określamy według własnych potrzeb i możliwości. W dowolnym momencie możemy rozpocząć oszczędzanie, sami określamy wysokość składki. W trzecim filarze samodzielnie ustalamy warunki wypłaty przyszłych świadczeń. Może to być renta wypłacana okresowo, renta dożywotnia czy nawet jednorazowa wypłata całego kapitału. Warunki trzeba wynegocjować z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym. Emerytura i praca: Bardzo ciekawym przypadkiem w III filarze są pracownicze programy emerytalne (PPE), które mogą być tworzone w ramach zakładów pracy. Jeżeli zwrócimy uwagę na aspekt podatkowy, to okaże się, że PPE są bardzo korzystne. Kwota składek stanowi dla pracodawcy koszty uzyskania przychodu – pod warunkiem, że nie przekracza 7 procent średniej płacy brutto osób uczestniczących w programie. Poza tym nie jest wliczana do podstawy wymiaru obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne (I i II filar). Jeżeli ktoś nie ma możliwości skorzystania z pracowniczego programu emerytalnego, powinien zastanowić się nad wykupieniem indywidualnej polisy w towarzystwie ubezpieczeń na życie. Składka jest płacona z opodatkowanych pieniędzy, za to przyszła emerytura będzie zwolniona od podatku (odwrotnie niż w I i II filarze).

Tagi: , , ,


cze 28 2012

Emerytura

Kategoria: Finanse i Ekonomiaklaudia1813 @ 14:04

Emerytura wojskowa w pewnym stopniu różni sie od emerytury cywili. Żołnierze oraz policjanci mają prawo do przejścia wcześniej na emeryturę. Wiek nie jest ważny w tym przypadku. Aby żołnierz lub policjant mógł przejść na emeryturę musi mieć przepracowanych 15 lat w zawodzie. Świadczenie emerytalne w przypadku emerytur wojskowych są wypłacane przez MON lub MSWiA, nie jak większości spółeczeństwa z ZUS. Żołnierz, który odchodząc na emeryturę wojskową nie miał zaliczonych do niej żadnych okresów pracy w cywilu, może – po przepracowaniu poza wojskiem 25 lat i ukończeniu 65 lat – dostać emeryturę cywilną. Ponad 104 tys. osób jest uprawnionych do pobierania emerytury wojskowej wypłacanej z budżetu państwa. Przysługuje ona żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który służył w Siłach Zbrojnych RP co najmniej 15 lat. Po jego śmierci świadczenie będzie pobierać rodzina. Do wyliczenia emerytury zawodowego żołnierza niezbędna jest podstawa wymiaru. Uwaga! Nie jest to podstawa do wyliczania rent i emerytur cywilnych z ZUS. Podstawa wymiaru to ostatnia pensja (ogólniej: uposażenie) pobierana tuż przed złożeniem wniosku o przejście w stan spoczynku. Dzieje się tak dlatego, że wojskowego emeryta przełożeni w każdej chwili mogą wezwać z powrotem do służby. Gdy będzie trwała co najmniej rok, kandydat na ponownego emeryta zyska nową podstawę wymiaru – w wysokości ostatniej (nowej) pensji. Zapoznaj się z tematyką emerytur wojskowych bliżej i odwiedź nasz serwis: www.emerytury-wojskowe.pl

Tagi: , , ,


cze 28 2012

System emerytalny

Kategoria: Wiadomościklaudia1813 @ 14:04

Filary systemu emerytalnego. W III filarze można ubezpieczać się na starość na różne sposoby. Najbardziej atrakcyjne i dla pracowników i dla pracodawców jest ubezpieczenie emerytalne czyli Pracowniczy Program Emerytalny. Pracodawca może realizować program w jednej z czterech form: – wykupić w firmie ubezpieczeniowej na życie grupowe ubezpieczenie dla pracowników – opłacać składkę za pracowników w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych – wnosić wpłaty na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego – utworzyć pracowniczy fundusz emerytalny i wpłacać do niego składki za pracowników. Aby założyć taki program, pracodawca jest zobowiązany umożliwić udział w nim co najmniej połowie pracowników. Uczestnictwa w programie nie może zabronić żadnemu ze swoich pracowników, którzy ukończyli 18 rok życia i są zatrudnieni nie krócej niż trzy miesiące. W zakładowym programie może też uczestniczyć sam pracodawca. Program może założyć pracodawca lub kilku pracodawców zatrudniających co najmniej 5 pracowników, a jeżeli prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez 3 lata, to wystarczy do założenia programu już 3 pracowników. Jeśli pracownik uczestniczący w programie zmieni pracę, środki z programu zostaną przeniesione do programu w nowym zakładzie. Nowy program nie może odmówić przejęcia jego środków. W sytuacji gdy w nowym zakładzie nie ma programu, to zgromadzone przez pracownika wkłady zostaną mu wypłacone. W przypadku likwidacji zakładu pracodawca powinien zapewnić zawarcie umowy z nowym towarzystwem emerytalnym lub zakładem ubezpieczeń. Jeżeli pracodawca nie będzie w stanie zapewnić zawarcia nowej umowy nastąpi wypłata zgromadzonych przez pracowników wkładów. Jeżeli pracownik jest uczestnikiem kilku programów nastąpi wypłata transferowa. Do programu może przystąpić: – pracownik zatrudniony na cały etat – pracownik zatrudniony na część etatu – pracownik zatrudniony na umowę agencyjną – pracownik zatrudniony na podstawie powołania i mianowania – osoby prowadzące działalność na własny rachunek – pracownik wydelegowany przez zakład pracy do pracy za granicą

Tagi: , , , ,


cze 28 2012

Ubezpieczenia emerytalne – cechy

Kategoria: Wiadomościklaudia1813 @ 14:04

Filary systemu emerytalnego. W III filarze można ubezpieczać się na starość na różne sposoby. Najbardziej atrakcyjne i dla pracowników i dla pracodawców jest ubezpieczenie emerytalne czyli PPE. Pracodawca może realizować program w jednej z czterech form: – wykupić w firmie ubezpieczeniowej na życie grupowe ubezpieczenie dla pracowników – opłacać składkę za pracowników w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych – wnosić wpłaty na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego – utworzyć pracowniczy fundusz emerytalny i wpłacać do niego składki za pracowników. Aby założyć taki program, pracodawca jest zobowiązany umożliwić udział w nim co najmniej połowie pracowników. Uczestnictwa w programie nie może zabronić żadnemu ze swoich pracowników, którzy ukończyli 18 rok życia i są zatrudnieni nie krócej niż trzy miesiące. W zakładowym programie może też uczestniczyć sam pracodawca. Program może założyć pracodawca lub kilku pracodawców zatrudniających co najmniej 5 pracowników, a jeżeli prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez 3 lata, to wystarczy do założenia programu już 3 pracowników. Jeśli pracownik uczestniczący w programie zmieni pracę, środki z programu zostaną przeniesione do programu w nowym zakładzie. Nowy program nie może odmówić przejęcia jego środków. W sytuacji gdy w nowym zakładzie nie ma programu, to zgromadzone przez pracownika wkłady zostaną mu wypłacone. W przypadku likwidacji zakładu pracodawca powinien zapewnić zawarcie umowy z nowym towarzystwem emerytalnym lub zakładem ubezpieczeń. Jeżeli pracodawca nie będzie w stanie zapewnić zawarcia nowej umowy nastąpi wypłata zgromadzonych przez pracowników wkładów. Jeżeli pracownik jest uczestnikiem kilku programów nastąpi wypłata transferowa. Do programu może przystąpić: – pracownik zatrudniony na cały etat – pracownik zatrudniony na część etatu – pracownik zatrudniony na umowę agencyjną – pracownik zatrudniony na podstawie powołania i mianowania – osoby prowadzące działalność na własny rachunek – pracownik wydelegowany przez zakład pracy do pracy za granicą

Tagi: , , , ,


cze 27 2012

Godna emerytura – cechy, system emerytalny, OFE, IKE, PPE, trzy filary

Kategoria: Wiadomościklaudia1813 @ 10:21

Ustalanie wysokości emerytury Odkładasz oszczędności na przyszłą emeryturę? A może jesteś emerytem i chcesz obliczyć wysokość swojej emerytury? Poniżej prezentujemy procedurę ustalania wysokości emerytury krok po kroku. Ustal wysokość kwoty bazowej Wysokość kwoty bazowej podawana jest przez Główny Urząd Statystyczny. Najnowszą kwotę bazową można poznać na stornie serwisu. Oblicz podstawę wymiaru emerytury 1. Na początku musisz obliczyć sumę kwot, od których odprowadzano składki oraz sumę kwot, które nie stanowiły podstawy wymiaru składek, ale które były jednak wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Wyliczeń tych należy dokonać oddzielnie dla kazdego roku z wybranych lat kalendarzowych. 2. Później oblicz stosunek każdej z tych sum do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy – tabela z kwotami znajduje się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). Stosunek ten zawsze należy wyrazić w procentach, z zaokrągleniem do setnej części procenta 3. W kolejnym kroku należy wylicz średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytur (trzeba pamiętać, że wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może być wyższy niż 250 proc.) 4. Przez wyliczony wcześniej wskaźnik pomnóż kwotę bazową. Ustal okresy składkowe i nieskładkowe Ustalenie to uwzględnia pełne miesiące (okresy nieskładkowe podlegają uwzględnieniu w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych). Oblicz procent podstawy wymiaru Obliczenie 1,3 proc. za każdy rok okresów składkowych i po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych. Oblicz emeryturę według wzoru Wysokości emerytury= 24 proc. kwoty bazowej (tzw. część socjalna świadczenia) + po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych + po 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

Tagi: , , , ,


cze 16 2012

Jakim sposobem kierować wydatkami

Kategoria: Finanse i Ekonomiakatrzeocyk @ 00:02

Coraz więcej instytucji finansowych wprowadza do swojej oferty zaawansowaną aplikację do gospodarowania finansami osobistymi.
Continue reading “Jakim sposobem kierować wydatkami”

Tagi: , , , ,


maj 15 2012

Użytkowanie karty kredytowej to także duży koszt

Kategoria: Finanse i Ekonomiakatrzeocyk @ 04:15

Samo bycie posiadaczem karty kredytowej jest związane z opłatą za jej wystawienie bądź użytkowanie. Opłaty tej można uniknąć. Wystarczy dokonać określone przez bank warunki. Opłaty za posiadanie kart kredytowych są bardzo zróżnicowane.
Continue reading “Użytkowanie karty kredytowej to także duży koszt”

Tagi: , , , ,


kwi 20 2012

W jaki sposób kierować wydatkami osobistymi

Kategoria: Finanse i Ekonomiakatrzeocyk @ 23:11

Coraz więcej banków dla klientów indywidualnych wprowadza do swojej oferty zaawansowany program do gospodarowania finansami osobistymi.
Continue reading “W jaki sposób kierować wydatkami osobistymi”

Tagi: , , , ,


paź 21 2010

Trzeci filar emerytalny

Kategoria: Finanse i Ekonomiaklaudia1813 @ 17:23

III filar systemu emerytalnego jest nieobowiązkowy. Najbardziej atrakcyjną i dla pracowników i dla pracodawców formą ubezpieczenia będzie pracowniczy program emerytalny. Pracodawca może realizować program w jednej z czterech form: – wykupić w firmie ubezpieczeniowej na życie grupowe ubezpieczenie dla pracowników – opłacać składkę za pracowników w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych – wnosić wpłaty na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego – utworzyć pracowniczy fundusz emerytalny i wpłacać do niego składki za pracowników. PPE Aby założyć taki program, pracodawca jest zobowiązany umożliwić udział w nim co najmniej połowie pracowników. Uczestnictwa w programie nie może zabronić żadnemu ze swoich pracowników, którzy ukończyli 18 rok życia i są zatrudnieni nie krócej niż trzy miesiące. W zakładowym programie może też uczestniczyć sam pracodawca. Program może założyć pracodawca lub kilku pracodawców zatrudniających co najmniej 5 pracowników, a jeżeli prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez 3 lata, to wystarczy do założenia programu już 3 pracowników. Jeśli pracownik uczestniczący w programie zmieni pracę, środki z programu zostaną przeniesione do programu w nowym zakładzie. Nowy program nie może odmówić przejęcia jego środków. W sytuacji gdy w nowym zakładzie nie ma programu, to zgromadzone przez pracownika wkłady zostaną mu wypłacone. W przypadku likwidacji zakładu pracodawca powinien zapewnić zawarcie umowy z nowym towarzystwem emerytalnym lub zakładem ubezpieczeń. Jeżeli pracodawca nie będzie w stanie zapewnić zawarcia nowej umowy nastąpi wypłata zgromadzonych przez pracowników wkładów. Jeżeli pracownik jest uczestnikiem kilku programów nastąpi wypłata transferowa. Do programu może przystąpić: – pracownik zatrudniony na cały etat – pracownik zatrudniony na część etatu – pracownik zatrudniony na umowę agencyjną – pracownik zatrudniony na podstawie powołania i mianowania – osoby prowadzące działalność na własny rachunek – pracownik wydelegowany przez zakład pracy do pracy za granicą

Tagi: , , , ,