paź 09 2012

Jak założyć firmę

Kategoria: Finanse i Ekonomiaeharmonogram @ 13:34

Zakładanie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce zostało znacznie uproszczone w 2011 r. Większość formalności związanych z założeniem firmy, której prowadzenie nie wymaga dodatkowych zezwoleń i koncesji można załatwić nie wychodząc z domu. Aby założyć firmę przez Internet, należy posiadać podpis elektroniczny (płatny) lub tzw. profil zaufany na rządowym portalu ePUAP (bezpłatny), skąd można komunikować się z urzędami, m.in. z urzędem skarbowym czy ZUS.Jeżeli przedsiębiorca nie chce zakładać firmy przez Internet, musi zgłosić się do siedziby najbliższego urzędu miasta lub gminy.

Czynności niezbędne do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej niewymagającej dodatkowych zezwoleń i koncesji:

 • Wybór rodzaju działalności według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
 • Złożenie wniosku o wpis do CEIDG przez Internet lub w dowolnym urzędzie miasta i/lub gminy.
 • Zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu opłacania obowiązkowych składek.

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego lub ZUS

W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie zawsze wystarczy jedna wizyta w urzędzie czy złożenie wniosku przez Internet. Poniżej przedstawiamy sytuacje, w których przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się również do urzędu skarbowego lub ZUS:

 • Zgłoszenie jako płatnik podatku VAT – jeżeli przedsiębiorca zamierza być płatnikiem podatku VAT i nie ma podpisu elektronicznego, musi ten fakt zgłosić bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
 • Zgłoszenie się w ZUS jako osoba ubezpieczona – jedno okienko oznacza zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS jedynie jako płatnika składek. Dlatego konieczna będzie osobista wizyta w ZUS w celu zgłoszenia się jako osoba ubezpieczona.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłaty, a rejestracja do podatku VAT to koszt w wysokości 170 zł.

Obecnie jeden zintegrowany wniosek CEDIG-1 zawiera większość informacji potrzebnych czterem instytucjom zaangażowanym w proces rejestracji jednoosobowej firmy: Ministerstwu Gospodarki, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, urzędowi skarbowemu i ZUS lub KRUS. Z chwilą złożenia wniosku przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność gospodarczą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej przejdź do portalu eHarmonogram. Przykład – Jak założyć firmę w Krakowie?

Wniosek CEDIG-1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej i nadanie numeru REGON (urząd statystyczny),
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym NIP (urząd skarbowy),
 • zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeń społecznych albo jego zmiany lub zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (ZUS lub KRUS),
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT, urząd skarbowy),
 • od 1 stycznia 2012 r. również zgłoszeniem rejestracyjnym lub aktualizacyjnym podatku od towarów i usług (VAT).

Tagi: , , , ,