cze 28 2012

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kategoria: Finanse i Ekonomiamiloos @ 15:21

We wszystkich organizacjach obiera się strategie decydujące o tym, w jaki sposób będzie realizowane zarządzanie zasobami ludzkimi. Wiąże się to z określeniem długoterminowych celów jak też planów przedsiębiorstwa. Zarządzanie kapitałem ludzkim jest najważniejszym elementem firmy, jak również biznesowej strategii organizacji.

Mówiąc ogólnie zarządzanie zasobami ludzkimi daje firmie możliwość zrealizowania zamierzonego celu za sprawą efektywnego administrowania posiadanymi aktywami, czyli zatrudnionymi pracownikami. Kwestiami związanymi z zatrudnieniem, systemem premiowania, rozwojem jak również utrzymywaniem właściwych relacji między kadrą kierowniczą a pracownikami zajmują się zazwyczaj menadżerowie liniowi i liderzy zespołów.

Jeżeli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi, rozróżnia się dwa podejścia pracodawcy do pracownika. Pierwsze z nich dotyczy kwestii związanych z ekonomią. Tak zwany twardy HR jest podejściem w którym pracownik traktowany jest jak typowy zasób materialny, który powinien przynosić efekty wyższe od nakładów. Drugim podejściem jest tak zwany miękki HR to metody skoncentrowane natomiast w większym stopniu na metodach poprawiania efektywności pracownika za sprawą właściwych metod zwiększających chęć jak i zaangażowanie pracownika do pracy. Twardy Human Resources jest też niezbędny do tego aby firma mogła zapewniać zamierzone wyniki.

Tagi: ,

Comments are closed.